На данашњи дан, 18. маја 1711. родио се Pуђер Бошковић

На данашњи дан, 18. маја 1711. родио се Pуђер Јосип Бошковић, дубровачки математичар, физичар, геодет, инжињер, филозоф, песник и астроном. Био је атомист и релативист.

Родио се у далматинском граду-држави, Републици Дубровнику 18. маја 1711. године, (јединој самосталној јужнословенској држави на Балкану која је то опстала током дугог историјског периода у средњем и новом веку, од седмог до деветанаестог века), а умро 13. фебруара у Милану (у Италији) 1787. године.

Убраја се у једне од најпознатијих научника свога доба. Био је професор универзитета, дипломата, оснивач и директор Брерске астрономске опсерваторије код Милана и директор Оптичког  института француске морнарице (1774-1783). Живео је и радио у Риму, Милану, Паризу и Лондону када је доста путовао. Руђер Бошковић се школовао у Дубровнику и Риму, а потом био професор математике и астрономије.

Његово нучно интересовање је обихватало механику, астрономију, оптику, геофизику и геодезију, а бавио се и архитектуром, археологијом, чак и исушавањем мочвара. Писао је и песме и путописе. Својим научним радом је стекао светску славу. Бавио се, између осталог, изучавањем Сунчевих пега, истраживањем васионе и поједних планета, као и конструисањем телескопа за звездарнице. Руђер Бошковић је био један од најсвестарних људи свога доба и научни стваралац чије је мултидисциплинарно деловање је у умногоме допринело каснијем свестарном развоју науке.

Од 1735. године, Руђер Бошковић је објавио велики број  научних расправа из математике, оптике, физике и астрономије на латинском, италијанском и француском. Погледе на физичке појаве и структуру материје изложио је у свом најважнијем делу Theoria philosophiiae naturalis redacta ad unicam legem virium in natura existerium (1785); Остала дела : Opera pertinentia ad opticam et astronomiam, tomi I-V (Basano), Elementorum universae matheseos, tomi tres, и др.

Неколико начних установа у нашој земљи и државама некадашње Југославије и дан данас носи име Руђера Бошковића. Међу њима је Астрономско друштво “Руђер Бошковић” у Београду и “Институт за нуклерану физику Руђер Бошковић” у Загребу.  
     

 

Коментари

Постави коментар

Мај