6.5 Дукља (Зета)

У раном средњем веку, најјужнија српска приобала земља је била Дукља или Зета која је својом укупном територијом заузимала данашње подручије Црне Горе. Првобитно, у римско доба она је носила име Превалитана. Име Дукља, ова најјужнија приобална српска земља у раном средњем веку добила је име по имену римског града Диоклије која се налазила недалеко од данашње Подгорице.

Дукља се у области приморја са непосредним залеђем данашњег црногорског приобаља простирала између Бококоторског залива на северу земље до ушћа реке Бојане у Јадранско море. Гранична линија између Дукље и Травуније са Конавлима на северозападу ишла је средином Боке Которске, тако да је северозападни део Боке Которске припадао Травунији са Конавлима, а југоисточни део Дукљи.

Према унутрашњости, граница Дукље је ишла од Рисна према Кривошијама до Грахова до изворишта реке Пиве. На североистоку граничила, Дукља се са са Рашком када је граница ишла североисточно од долине реке Зете. Према територији Византије (средњовековне грчке државе), државна граница је почињала од изворишта реке Лим, па је прелазила врхове Проклетија да си се завршавала на ушћу реке Бојане у Јадранско море.

Византијски цар и писац Константин Порфирогенит писајући о територијаном простарнству Дукље, као њене гардове убраја : Љеш, Улцињ и Бар. Они бар у прво време нису припадали Дукљи, већ су били византијска војна утврђења.

Међутим, исти извор наводи да су се у гарницама Дукље налазили градови : Градац, Лонтодокла и Новиград, али се не зна где су се налазили. Поред тога, Дукљи су припадале и следеће жупаније : Лушка жупанија (Лешкопоље), Подлужије (Жабаљски крај), Купелник (источно од Подлужија), Облик по брду Облик (Тарабош, на десној обали реке Бојане, јужно од Скадарског језера), Прапатна (крај између Бра и Улциња), Цуцева (око Будве), Црмница (западна обала Скадарској језера) и Грбаљ (у Грбљу).

За разлику од приобалних земаља у раном средњем веку (Нерељанске обалсти, Захумља, Травуије и Конавкла) за које византијски цар Константин Порфирогенит, писац прве српске историје “О управљању народима” изричито наводи наводи да су Срби, једино становнике Дукље назива територијалним именом Диоклићани. Међутим, нешто касније у једнаестом и дванаестом веку, сто и двеста година након смрти византијског цара Константина Порфирогенита, сви византијски писци историја Дукљане називају Србима.  

 





Коментари

Постави коментар

6. СРПСКЕ ЗЕМЉЕ