6.4 Травунија са Конавлима

Травунија са Конавилима била је трећа приморска обалст на Јадрану која је у раном средњем веку била насељена Србима. Она се простирала између Дубровника и Боке Которске. Првобитно, на том географском простору се постојале две политички одвојене српске државе Травунија и Конавли. Они су добили име од латинске речи “canale”, остацима римског водовода чији су археолошки остаци вековима доминирали Конавлском равницом.
 
Травунија је обухватала територију данашње источне Херцеговине у околини данашњег требиња, док се област Конавла налазила на приобаљу Јадранаског мора, између Дубровника и Бококоторског залива. Међутим, до политичког уједињења ове две мале раносредњовековне српске државице долази доста рано у другој половини десетог века. Од насељених градова издвајали су се : Требиње (Лука, у унутрашњости Требиња), Врм (Нецвијеће код требиња), Рисан (истоимени савремени град), Лукавете и Зетливи. За последња два града се не може тачно утврдити где су се налазили. Травунија и Конавле су чиниле следеће жупе : Љубомир, Фатница, рудине, Крушевица, врм, Рисан, Драчевица, Конавли и Жрновница (жупа Дубровачка).   
 
При том, пада нам у очи да је у Захумљу и Травунији било већи број насељених градова него у било којој од српских земља. То се може само објаснити ближим везама њених градова са романским приморским градовима и Дубровником, са којима су захумски и травунијски градови врло рано дошли у тесне економске везе. Сходно томе, друштвена диференцијација у Захумљу и Травунији са Конавлима је била брже израженија него у осатлим српским земљама у раном средњем веку.
 
Са друге стране, потребно је истаћи и чињеницу да Дубровник још од друге половине деветог века морао да исплаћује српском захумском и травунијском кнезу годишњи данак од тридесет шест златника за винограде Дубровчана изван градских зидина који су се налазили на њихов ом земљишту. Касније се тај данак називао могориш, (латински магарисиум). 
Коментари

Постави коментар

6. СРПСКЕ ЗЕМЉЕ