11. Јануар 1811. - Доситеј Обрадовић први министар просвете

На данашњи дан, 11. јануара 1811. на скупштини свих народних старешина у Србији, која је захваћена револуцијоним врењима током Првог српског устанка, конституисани су први органи државне власти.
 
Тим поводом, током даљег ширења српске револуције, оформљени су нови органи централне управе и других јавних власти: Народна скупштина, Правитељствујући совјет, попечитељства, нахијске и друге органе власти. Сви ови органи власти кроз све своје законодавне и уставне одредбе који су доносили понели су обележје државне власти. Први попечитељ (одн. данас министар) просвете у Правитељствујећем совјету (одн. српској влади) постао је најученији Србин тог времена, ректор Велике школе у Београду, Доситеј Обрадовић.
Коментари

Постави коментар

Јануар