4.1 Шта је велика сеоба народа?

Када је настала и колико је трајала Велика сеоба народа? Шта је био узрок настанка Велике сеобе народа?

Велика сеоба народа је дуг процес пресељења народа са простора, средње и источне Европе у правцу њеног крајњег запада и југоистока. Сеоба траје безмало шест векова, и то од краја четвртог до средине десетог века.

На границама Римског царства које је у пероду касне антике доживљавало своју тешку политичку и економску кризу, на великим пространствима северне и средње Европе живела су бројна германска племена која су живела у родовским друштвеним односима. Њихов доминантни номадски начин живота и богатство римских провинција на ободима гермаског света, све време су привлачиле бројне германска племена да стално вршиле пљачкашке упаде на територију Римског Царства. Њихови напади на територију римског царства су били масовни и у почетку су имали само привремени карактер.

Међутим, она су се појачала после провале туркменско-татарског народа Хуна у Европу 375. године. Под њиховим притиском, германски народи су за кратко време населили слабо настањена подручија Западног Римског Царства када су на његовој територији основали своје бројне државе. Али, све оне су биле кратког века јер се малобројно германско становништво временом асимиловало у маси романских народа које данас знамо као Италијане, Французе, Шпанаце и Португалаце. Сходно узроцима наставка свих германских миграција, у потоњем историјском периоду, од средине шестог до средине десетог века, првобитне германске сеобе су настављене досељавањем Словена, Авара и касније Бугара на Балкан, али и пресељењем Нормана на запад, исток и југ европског континента. Читав сложени историјски процес Велика сеобе народа, завршио се тек средином десетог века досељавањем Мађара у Панонску низију.

1. Временска подела Велике сеобе народа

Миграциони таласи народа у Великој сеоби народа
                             
У време Велике сеобе народа која је трајала од последње четвртине четвртог до средине десетог века, разазнајемо пет њених главних колонизационих таласа:

Први талас сеобе германских народа са истока на запад Европе започиње сеобом Хуна.

Други талас сеобом Словена и Авара на Балкан.

Трећи талас миграцијом Бугара са исток на запад Старог континента.

Четврти талас сеобе је било пресељење Норнама (Викинга) са севера на запад, исток и југ Европе.

Пети талас и последњи талас велике сеобе народа завршава се сеобом Мађара са простора Источноевропске низије у пределе Паноније почетком деветог века.

 

Коментари

Постави коментар

4. ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА