План и Програм

План и програм рада на сајту Историја-ОнЛине                    

Историја-ОнЛине је мултимедијални уџбеник историје. Све наставне јединице уџбеника ће бити писане према плану и програму Министраства просвете Републике Србије :
 
1.   Пети разред
2.   Шести разред
3.   Седми разред
4.   Осми разред
5.   Средње школе
 
При писању, узели смо као узор садржаје свих савремених уџбеника и приручника историје у издању “Завода за уџбенике и наставна средства” и у издању других реномираних издавачких кућа.
 
Појединачно, уџбеници историје биће писани за пети, шести, седми и осми разред основне школе. За прву, другу, трећу и четврту године гимназија и средњих стручних школа. Посебни уџбеници ће бити писани и за све наставне предмете историје на студијама историје.
 
Основни концепт нашег уџбеника историје на сајту Историјe-ОнЛине јесте да ђацима основних и средњих школа, као и студентима историје на факултету послужи као помоћни уџбеник у настави историје. Сви наши уџбеници ће бити писани по најбољим традицијама хрестоматија, историјских читанки какве су раније постојале у време очева и мајки наших ученика када су учили историју. 
 
Све лекције у нашим уџбеницима ће бити написане на енциклопедијски начин, када ће њихов читалац бити упознат са језгровитим садржајима историјских појмова. У свим нашим лекцијама, нашим ученицима ће бити предочени основни појмови и из историјске географије, хералдике (науке о грбовима), вексилологије (науке о заставама) као помоћних историјских наука. Текст уџбеника биће праћен сликама и мапама (картама). Свака лекција биће праћена видео записима, кратким филмовима у трајању од десет минута и бити презентована на нашим YouTube каналима.
 
Сви текстови из свих наших уџбеника и на нашим колумнама са нашег биће писани са фус нотама. На тај начин, код наших ученика ћемо развити способност да све податке које користе при учењу проверавају да ли су веродостојни? Циљ нам је да се код свих наших ђака развије свест о да информације које проналазе на претраживачима својих персоналних рачунара или мобилних телефона нису увек поузане и тачне. Сходно тога, сви наше веродостојни фактографски подаци које се налазе на нашем сајту су видно обележени фуснотама. Њиховим навођењем, сваки наш ученик, студент, њихови родитељи или наставни професори могу да провере истинитост наших података. Тиме се разликујемо од свих других уџбеника историје.   
 
ОСТАЛИ САДРЖАЈИ
У циљу свестарног разумевања историје као науке, на нашем сајту упоредо постоји и више посебних колумна различитих садржаја које тематски надопуњују текстове из наших уџбеника историје.
 
Занимљива историја
У колумни “Занимљива историја”, налазе се историјски интригрантни текстови који својим насловима и садржајима скрећу пажњу на кључне теме из опште и националне историје. Теме текстова у тој колумни ћемо писати у виду закључка из оних тематских јединица за које смо проценили да су важни да их сви наши ученици науче и знају, јер представљају факторафске чињенице које се могу уврстити у домен опште културе полазника наших курсева.
 
На данашњи дан
У колумни “На данашњи дан”, свакодневно пратимо историјска збивања која су обележила дан у календарској години од  дванаест месеци у години. На тај начин, желимо да у свести наших ученика развијамо свест о важности познавања историјске науке када ће појединачне историјске чињенице научене из наших уџбеника, моћи практично да сместе временску димнезију свакодневних догађаја. На тај начин, наши ученици добијају способност сагледавања прошлости у пројекцији збивања који обележавају све дане у једној недељи, месецу или години. На дирктан начин, код наших ученика се ствара свест да сваки од триста шездесет пет дана у календарској години је испуњен историјским догађајима који су на директан или индирекртан начин утицали на стварање слике историјске науке какву данас познајемо.        
 
Заставе и грбови
У колумни “Заставе и грбови” на нашем сајту, наше ученике визуелно упознајемо са изгледима свих застава, грбова и химни света. Знање о њима је врло важно, јер нашим ученицима развијамо космополитичку свест о постојању различитих култура различитих народа и држава како у Европи тако и у целом свету.
 
Да ли сте знали?
У колумни “Да ли сте знали?” наше ученике упознајемо са сазнањима у којој ћемо развити њихову општу културу. У њој су похрањени бројни историјски, географски, етнографски, подаци, као и чињенице из историје уметности, религије, филозофије, књижевности и политичких наука које су прикупљене са свих меридијана света. У њима ћемо нађим читаоцима постављати и давати одговоре на питања : Зашто?, Шта је?, Ко је?, Где је?, Шта знам о биљкама и животињама?, Шта знам о науци?, Шта знам о мору и поморству? и слично.
 
Издвајамо - Актуелности
У колуни “Издвајамо - Актуелности”, нашим ученицима презентујемо кључне историјске догађаје из земље и света које смо пронашли у средставима комникација “одраслих” родитеља наших ученика и родитеља њихових школских другова. Тиме све њих, смишљено уводимо у свет који се налази изван зидова њихових сигурних пребивалишта где живе са родитељима, али и са светом који се налази изван окружења њихових школа и школских дворишта када их оспособљавамо за живот када ће се као одрасли мали-велики људи са носталгијом присећати свог школовања у основној и средњој школи или на факултету.
 
У ПЛАНУ
У плану нам је издавање и историјског атласа у електонском и штампаном облику који ће бити додатни дидактички уџбеник историје који је неопходан ученицима у савлађивању градива из историје. Атлс ће нам бити мултидисциплинараног садржаја. Поред израде историјских карата, на старницама нашег атласа, наћи ће се и синтетички историјски прилкази епоха времена који прате опис сваке појединачне карте уз обиље слика. На тај и такав начин, историјску науку ћемо непосредно приближити нашим ученицима у циљу њиховог овладавања знања из дружтвене историје и историјске географије.