СРПСКЕ ЗЕМЉЕ

6.1 Досељавање Срба на Балкан

Срби су се досели на Балкан у првим деценијама семог века. Посредно најстарији податак о балканским Србима проналазимо у имену битинијског града Гордосервона у Малој Азији (у данашњој Турској). Њих су тамо колективно преселили Византинци 680/681. након једне од њихове побуне која је била уперена против Византијског Царства. Друга по старини вест која приповеда о животу у Срба у новој отаџбини између седмог и деветог века промналазимо у Франачки аналима из 822 године. Они по имену изричито помињу  да су Срби : “Народ који држи велики део Далмације.”- на латинском - “quae natio magnam Dalamatiae partem obtinere dicitur“ (тј. старе римске провинције Далмације).
 

life

6.2 Паганија (Неретљанска обаласт)

Србима је од седмог до друге половине једанаестог века била насељена приморска област са непосредним залеђем између реке Цетине и Неретве са острвима Корчула, Мљет, Хвар и Брач. Та острва Неретљански Срби су запосели тек у осмом веку. На том подручију налазили су се градови : Мокро (Мкарска), Верула (Вруља), Острок (Заострог) и Славинец (Градц).

life

6.3 Захумље (Хумска земља)

Захумље или Хумска земља, у раном средњем веку је била друга приобална српска земља налазила у средњој Далмацији. Заузимала географски простор између реке Неретве на северозападу, до града Дубровника на југоитоку Јадранског приморја.

life

6.4 Травунија са Конавлима

Травунија са Конавилима била је трећа приморска обалст на Јадрану која је у раном средњем веку била насељена Србима. Она се простирала између Дубровника и Боке Которске.

life

6.5 Дукља (Зета)

У раном средњем веку, најјужнија српска приобала земља је била Дукља или Зета која је својом укупном територијом заузимала данашње подручије Црне Горе. Првобитно, у римско доба она је носила име Превалитана. Име Дукља, ова најјужнија приобална српска земља у раном средњем веку добила је име по имену римског града Диоклије која се налазила недалеко од данашње Подгорице.

life

6.6 Рашка (Србија)

Србија је обухватала планинске предели око реле Лима, горње Дрине (са сливовима река Пиве и Таре), Ибра и Западне Мораве.
 
life

7.2 Покрштавање српских земаља у раном средњем веку

Није нам познат процес христијанизације српских земаља од времена када су Срби дошли на Балканско полуострво. То је без сумње био дуг и сложен процес који је трајао вековима. Када су Словени насељавали Балкан у временском периоду од почетка шестог до прве четвртине седмог века, они су разбили црквену организацију у његовој унутрашњости.