СЛОВЕНИ

5.1 Прапостојбина Словена

Питање порекла и постанка словенских народа представљају једну од највећих научних загонтки којоа и дан данас заокпљују пажњу светских научника. О њиховом настанку и даље се остале непознанице : где су, када и како су настали Словени као посебна етничка група европских народа? На који начин су се они својим укупним постанком постали толико различити да се они по својим обележја разликују од германскх, ромаских или Угро-финских народа Европе?

life

5.2 Упади Словена на Балкан

О почецима сеобе Словена у правцу Балканског полуострва располажемо са врло мало историјских података. Под именом Словена, они се помињу крајем петог или почетком шестог века када су настањивали пределе северно од доњег Подунавља (у данашњој Трансилванији и Влашкој, у Румунији) када те територије поједини византијски писци називају Скалвинијама.

life

5.3 Досељавање Словена на Балкан

Освајачке нападе Словена на Византију за неко време су зауставили Авари, народ турског порекла, који је под притиском западних Турака са средиштем у Туркместану  средином шестог века је кренуо из центарлне Азије у Европу. 

life