4. ВЕЛИКА СЕОБА НАРОДА

Пре него што кренемо са самом сеобом, да разјаснимо шта је сеоба? Сеобе представљау померања народа и група народа са једне територије на другу. И тако треба да схватите и историју генерално! Народи су се стално кретали и померали.

4.1 Шта је велика сеоба народа?

Велика сеоба народа је дуг процес пресељења народа са простора, средње и источне Европе у правцу њеног крајњег запада и југоистока. Сеоба траје безмало шест векова, и то од краја четвртог до средине десетог века.

life

4.2 Германи

Германи су народ која су настањивала географски простор старе Германије, између Северног мора, Дунава, Рајне и Карпата. Први их помињу Римљани у другом веку пре наше ере, а потпуније податке о њима дао је Гај Јулије Цезар у својој књизи "Галском рату" и Луције Корнелије Тацит у свом делу "Германија".

life

4.3 Хуни

Најзначајнији од свих народа који су покренули Велику сеобу народа, није био германског, већ турско-татарског порекла коме су припадали Хуни. Они су последње четвртине четвртог века, продрли кроз Врата народа и провалили у Источноевропску низију и покренули таласе сеоба германских племена која су живела на ободима римске империје на Дунаву и на Рајни.

life

4.4 Словени

У другој половини петог века пре наше ере, Херодот описује прве претке Словене када их назива “Скитима-орачима” (тј. скитске поданике који живе од земљорадње) који бораве на горњем току реке Буга.

life

4.5 Авари

Авари су били народ турског порекла који је потерекао из југозападне сибирске низије. Одатле су избегли на југозапад пред јачањем западно-турског каганата у Срењој Азији.

life

4.6 Нормани (Викинзи)

Назив “Норманин” настао је у европским земљама које су напали Викинзи, а за које се само оквирно знало да су им се исходишта из којих су потекли налазила на крајњем северу европског континета.

life

4.7 Бугари

Бугари су народ хунско-оногурског порекла који су у трећем таласу Велике сеобе народа, населили подручије данашње Бугрске, која се у античком добу називала Тракија. Они су крајем шестог и почетком седмог века настањивали пределе северног Кавказа када се ослобађају зависности од туркенских Авара под својим каганом Кувартом.

life

4.8 Мађари

Мађари су народ турског порекла као уосталом и Авари, Бугари и Печенези, народ који су много невоља задавали Византији у десетом веку. Мађари су учесници пете и последње колонизацијоне етапе Велике сеобе народа чиме се она коначно завршава после готово шест стотина година свога контуираног трајања. Они су у деветом веку боравили у басену реке Дона и већ 837. године су имали свој први оружани сукоб са Византијским царством.

life