3. ХРИШЋАНСТВО

Шта је хришћанство? Где и када је оно настало? Како се оно појавило? Које су основне идеје хришћанске вере? Како се развијала хришћанска вера током први година од свог постанка? Није ли је хришћанство идеплошка основа читавог средњег века? Како сазнали како је оно то постало, кренимо редом у давању одговора на сва ова питања! Прича о хрићанству је веома важна јер њеним основним познавањем научићемо много о религији која је и данас део цивилизацијског идентитета свих европских народа и држава.

3.1 Историјски извори постанка хришћанске вере

O историји настанка хришћанске вере имамо врло мало података из времена његовог настанка из првог века наше ере. Основни историјски документи који приповедају о Исусовом верском учењу су верски текстови какве налазимо у Посланицима Апостола Петрa које је он током својих проповеди упућивао Римљанима у Италији, Коринћанима у Грчкој и Галаћанима у дан. Турској.

life

3.2 Исус Христ као историјска личност

На основу свих до сада обављених историјских истраживања, зна се да је Исус Христ постојао као историјска личност и да је живео и радио као пророк једне мале јеврејске секте која је пропагирала спасење од људских грехова.

life

3.3 Проповедничко учење Исуса Христа

Основна верска коцепција учења Исуса Христа у многоме се и није разликовала од бројних проповедика који су у ранијим вековима у историји Јеврејског народа деловали на територији данашњег Израела на Блиском истоку.

life