2. ФЕУДАЛИЗАМ

2.1 Шта је Феудализам?

Феудализам потиче од латинске речи (неолат. feudum) што значи властелинска земља. Она се путем породичног наслеђа у друштвеним круговима крупне и ситне феудалне властеле наслеђивала са колена на колено.

life

2.2 Феудализам у раном средњем веку

Римско царство у трећем веку, упркос тежњама њених царева да га реорганизују и војно ојачају у четрвтом веку, 395. године ће се поделити на Источни и Западни део царства што ће имати за последицу пропаст њеног Запаног дела 476. године.

life