1. СРЕДЊИ ВЕК

О да, Средњи, мрачни, прљави, Век. О да, мрачно доба цивилизације. О да, да, средњи век је oно доба када су смрт и куга биле свакодневе појаве, када су сељаци живело у блату, а владари живели у раскоши и занимали се витешким турнирима. Средњи век је доба када су….ЕЈЈЈ!!! Ех, тако неки и дан данас приказују Средњи Век, а заправо и није било тако!!!

1.2 Рани Средњи Век

Рани средњи век је прва и почетна епоха у настанку феудалног друштва у Европи која траје чак седам стотина година, од петог до једанаестог века. То је доба постепеног формирања феудалних друштвених односа у коме је производња почивала на раду зависних сељака - кметова.

life

1.3 Позни Средњи Век

После завршетка доминације епохе Раног средњег века у Eвропи од петог до једнаестог века (у времену коме је привреда била слабо развијена, а читав живот био скучен у уске феудалне оквире феудалчеве земље (феуда) на коме су била налазила бројна села и вароши у којима су живели кметови и по који омањи градови које су настањивали малобројни грађани) у историји Европе долази до појаве развијеног средњег века који траје од дванаестог до петнаестог века.

life